MS SEPEKOV

Myslivosti ZDAR !

Mapa honitby

Popis hranic honitby SEPEKOV

Výchozím bodem je vlakové nádraží v Sepekově. Odtud hranice vede po trati směrem k nádraží ČD do Milevska, odtud pokračuje k mostu přes trať na silnici II. tř. Sepekov – Milevsko, této komunikaci vede směrem do Milevska, ulicí P. Bezruče až na křižovatku u benzinové pumpy a odtud směrem na Veselíčko až k vjezdu na polní cestu, která tvoří hranici katastrů Líšnice-Okrouhlá, zde pokračuje po polní cestě až do pravoúhlé zatáčky na silnici III. tř. do Líšnice. Ze zatáčky po polní cestě směrem k trati ČD – přes trať a dále po katastrální hranici tvořené mezí až k lesu Nešpan. Po původním hraničním příkopu lesem Nešpan k hraničnímu kamenu, odtud po hranici k.ú. na kraj lesa a podél něj až k cestě z Vlčího vrchu, po této cestě pokračuje směrem na Jestřebice, po cca 250 m se stáčí doleva po cestě k lesu Dutova. Podél lesa pokračuje až na jeho východní okraj , odtud po hranici louky na můstek přes vodoteč u Záleského klínu, dále pokračuje po vodoteči a cca 100 m před soutokem vodotečí se hranice stáčí v pravém úhlu severním směrem k lesu Čábelky, odtud se vrací cca 40 m směrem západním a dále pokračuje po lesním příkopu až k cestě, která tvoří hranici majetku Panství Bechyně a obecních lesů Sepekov. Po této cestě vede hranice východním směrem až říčce Smutná, kde pokračuje proti jejímu proudu až na soutok s Milevským potokem. Od soutoku vede hranice severovýchodním směrem na špičku lesa Chlum, po okraji lesa až k silnici II. tř. Sepekov-Podboří. Odtud pokračuje po hranici majetku LČR směrem na cestu k hájovně Závist, dále po mezi pod hájovnou k říčce Smutná a proti jejímu proudu až pod kopaninu Hanus, odtud pokračuje po hranici majetku LČR až k hrázi rybníka Chobot, dále doleva po hrázi a podél břehu rybníka až na cestu pod lesem Borek, po ní až po mez a dále po této mezi, která vede od špičky lesa Borek k potoku. Dále pokračuje proti jeho proudu až k ústí mlýnské stoky, po které vede hranice až k mlýnu Kvěchov. Po cestě od mlýna pokračuje hranice na křižovatku se státní silnicí II. tř. a po ní vede až k výchozímu bodu - nádraží ČD v Sepekově.

 

 

Popis hranic honitby CHLUM

 

Hranice honitby CHLUM začíná na křižovatce státní silnice II. třídy č.19 a cesty na mlýn Kvěchov. Odtud k mlýnu Kvěchov a dále po mlýnské stoce k ústí na říčku Smutná. Po říčce až na můstek (nad rybníkem Chobot), pak po cestě mezi loukami SSZ směrem na cestu u lesa Borek, po této cestě směrem k samotám a po břehu rybníka až na hráz pod lesem. Dále po kraji lesa Chlum až na potok pod kopaninou Hanus. Po říčce Smutná pod hájovnou Závist a dále po mezi na cestu při okraji lesa a po hranici majetku LČR na silnici Sepekov – Podboří. Odtud po kraji lesa J a dále V směrem až k obci Podboří. Dále severním směrem po parcele 3145/1, poté po kraji lesa k lesu Vosiččiny. Hranici dále tvoří cesta p.č. 1360 mezi Podbořím a Hodušínem, po kraji lesa Chlum (Vosiččiny), směrem na Hodušín v délce 480m, odtud hranice pokračuje po stoce p.č. 694 ke kraji lesa Chlum, hranice dále pokračuje po kraji lesa až na silnici z Tábora do Milevska p.č. 691. Zde se hranice otáčí k západu a sleduje silnici č. 19 do Milevska, poté pokračuje po staré silnici Milevsko – Tábor přes železnici u strážního domku na Březkém k mlýnu Kvěchov.

 

MAPA Google

Mapa MS Chlum - Sepekov.

Link na mapu :

Link to Map

 

 

Pro členy MS

Náhodný obrázek

image001
image001
image001
Image Detail

Sponzor VZ Sepekov 2018

Přístupy na web

1861645
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Za všechny dny
44
79
569
1860198
2503
4382
1861645

Vaše IP: 3.215.16.238
ČAS: 2024-05-19 09:22:22

Nečas Zdeněk

Copyright © 2013. All Rights Reserved.